Tarief

Een consult duurt een uur, waarvoor ik de volgende tarieven hanteer:

  • Particulieren:                        88,00 euro
  • Studenten en minima:         55,00 euro* 

Voor sessies in de avond (na 18:00) vraag ik een tarief van 95 euro.

Het aantal sessies in het behandelingstraject is afhankelijk van de klacht, en van wat jij wilt. Over het algemeen kun je uitgaan van een kortdurend traject van tussen de 5 en 15 sessies.

Zou je graag eerst een keer langs willen komen om kennis te maken, dan kan dat. Vraag dan om een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten.

Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig.

*Bij gedeeltelijke vergoeding door de ziektekostenverzekering of financieel bijspringen door de ouders geldt het volledige tarief.

Vergoedingen

Veel zorgverzekeraars vergoeden therapie gedeeltelijk vanuit een aanvullend pakket (overige psychosociale therapie). De hoogte van de vergoeding per sessie en het maximale bedrag verschillen sterk per pakket. Verder veranderen de verzekeraars hun voorwaarden jaarlijks, het is dus een goed idee even contact op te nemen met je verzekeraar. Voor meer informatie kun je ook terecht bij de zorgwijzer.

AGB code Praktijk Golden Tree: 90064857
AGB code therapeut: 90105568

Erkenning en registraties

Beroepsverenigingen
Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), binnen de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) en de koepelorganisatie RBCZ .

Registratienr NFG: 8849
Registratienr RBCZ: 180656R

ECP (European Certificate of Psychotherapy)
Het ECP wordt verleend door de European Association for Psychotherapy (EAP) en is een Europees keurmerk voor psychotherapie. Het ECP staat voor professionele therapeutische zorg van hoge kwaliteit. Er worden strenge eisen gesteld aan de opleiding en training van de aangesloten therapeuten.

Afzeggen

Mocht je een afspraak willen verplaatsen dan dien je dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie aan mij door te geven. Bij het niet tijdig afzeggen van je afspraak ben ik gerechtigd de sessie toch in rekening te brengen.

Klachtenregeling

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over mijn dienstverlening, dan is het in eerste instantie belangrijk dat je mij dat laat weten. Ik zal uiteraard mijn best doen je ontevredenheid weg te nemen. Mochten wij er samen niet uit kunnen komen, of je hebt redenen om je klacht niet met mij te kunnen bespreken, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de NFG. Deze vertrouwenspersoon is er voor jou.

Op deze site staat uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat: klachtenregeling NFG