Meer vrijheid en levensvreugde

Je weet nu natuurlijk nog niet hoe snel je je beter kunt gaan voelen. Maar aan het eind van het traject zul je daadwerkelijk minder last ervaren en beter om kunnen gaan met wat er eventueel nog rest van je klacht. Bovendien zul je jezelf een stuk beter kennen en gegroeid zijn als mens. Kortom, je ervaart meer vrijheid en levensvreugde. Uiteraard gebeurt dit niet in 1 sessie, verandering is een proces. Hieronder leg ik uit wat je kunt verwachten tijdens de sessies.

Counseling en coaching in combinatie

Het behandeltraject bestaat uit een combinatie van counseling en coaching. Je kunt dit zien als een krachtige doelgerichte tweetrapsraket. Je gaat zowel de oorzaak van je probleem van binnen aanpakken (counseling), als deze verandering ‘verzilveren’ door te oefenen met anders doen in je dagelijks leven (coaching). Zo kom je sneller en duurzamer van je probleem af.

De integratieve benadering

Ik werk volgens de integratieve benadering, wat een moderne stroming in de psychotherapie is. Het houdt rekening met alle visies op het menselijk functioneren, zoals die in de loop der jaren zijn ontstaan binnen het veld van de psychologie en de psychotherapie. Niet jouw probleem of ‘stoornis’ staat centraal, maar jij als uniek mens, met al je mogelijkheden en uitdagingen.

Alle aspecten van het menszijn worden hierin samengebracht (geïntegreerd). Tijdens de sessies zullen we dan ook aandacht hebben voor hoe je je voelt, wat je denkt, wat je lichamelijk ervaart en hoe je je gedraagt ten opzichte van je vraag of probleem. Ook het spirituele aspect (zingeving) is hier van belang.

Wat doen we tijdens de sessies?

Het eerste gesprek is een intake. Tijdens de intake zullen we samen jouw probleem of vraag zo helder mogelijk in kaart brengen, en vooral ook wat je wilt en wat je doel is. Tijdens de daaropvolgende sessies ga je aan de slag om al je mogelijkheden aan te wenden om te veranderen. Tijdens de gesprekken krijg je steeds meer zicht op wat er nu speelt bij jou. Dit inzicht wordt verdiept door middel van verschillende soorten oefeningen. En natuurlijk is het ook belangrijk om andere strategieën uit te proberen en te leren, zodat je beter om kunt gaan met de trigger en je gevoelens. Hier zul je ook huiswerkopdrachten voor krijgen.

Uiteindelijk heeft elke vorm van therapie tot doel dat de verandering plaatsvindt diep van binnen, het terrein van maar half bewuste en onbewuste processen. Om je te helpen deze minder bewuste processen te gebruiken voor je verandering, kunnen we ook moderne en klassieke hypnotherapie inzetten. Zodat je sneller en effectiever resultaat boekt.